Luty, 2012

Szkoły policealne

Szkoły policealne w Polsce można podzielić na trzy różne typy- publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej oraz niepubliczne bez takich uprawnień. Bez względu na rodzaj szkoły, wszystkie szkoły policealne stawiają na praktyczną naukę zawodu połączoną z bardzo dobrze opracowanym kursem branżowych języków obcych. Teoretycznie nie stanowią konkurencji dla uniwersytetów, ale wyraźnie widać, że pracodawcy coraz częściej nie patrzą na tytuł naukowy (po szkole policealnej można uzyskać tytuł technika), ale na praktyczne umiejętności potencjalnych pracowników. Można więc powiedzieć, że szkoły policealne z przechowalni, sposobu ucieczki przed wojskiem i wyjściem ostatniej szansy, stały się idealnym uzupełnieniem polskiego systemu szkolnictwa, który dotąd był nastawiony wyłącznie na przygotowanie kadry wysokiego szczebla. Oczywiście określenie to należy potraktować jedynie jako umowne, ponieważ okazało się, że na napędzie uzyskanym w szkole policealnej, można zajść wyżej i szybciej niż po studiach.
Wśród kierunków oferowanych przez szkoły policealne są nie tylko tradycyjnie użyteczne kierunki, jak na przykład kosmetologia czy mechanika, ale także najbardziej innowacyjne i poszukiwane na rynku specjalności- informatyk, web-designer czy specjalista do spraw marketingu lub e-marketingu. To właśnie takie kierunki zdecydowały o sukcesie szkół policealnych w Polsce.
Największym ich problemem pozostaje natomiast cały czas kiepska opinia. Choć wiemy, że wiele szkół policealnych kształci specjalistów na europejskim poziomie, cały czas uważamy je jedynie za drogę dla osób, którym nie udało się zdać matury. Faktem jest, że procedura rekrutacyjna nie uwzględnia świadectwa maturalnego, jednak do szkół policealnych bardzo często zgłaszają się absolwenci renomowanych uczelni, wołając „dajcie mi jakiś zawód”.
Dla wielu osób szkoła policealna jest tak naprawdę jedyną drogą do spełnienia swojej zawodowej pasji. Dość tu wspomnieć o ogrodnictwie, do którego praktycznie przygotowują trzy uniwersytety w Polsce, a teoretycznie trochę więcej, ale żaden nie radzi sobie z tym tak jak szkoły policealne. Warto też pomyśleć o szkole policealnej i jej znaczeniu następnym razem, kiedy pójdziemy do fryzjera, kosmetyczki albo zechcemy naprawić komputer- wszędzie tam spotkamy się głównie z absolwentami szkół policealnych, którzy często są także doskonale przygotowani do tego, aby samodzielnie poprowadzić własny biznes i uczą się tego nie w dziesięć semestrów, ale w dwa do sześciu.

Read More