Maj, 2012

Czym nie jest szkoła policealna

W obecnym systemie edukacji, wiele osób na szkoły policealne patrzy raczej krzywo. Wynika to głównie z niezrozumienia zadań, jakie stoją przed nowoczesną szkołą policealną. Często okazuje się, że znacznie ważniejsze jest, aby wytłumaczyć, czym taka szkoła nie jest, a nie próbować wyjaśnia jej rolę.
Przede wszystkim szkoły policealne w żaden sposób nie stanowią konkurencji dla uniwersytetów. Kadra profesorska ma chorą tendencję do patrzenia krzywo na „techników”, choć jako żywo większość pracowników laboratoriów, którzy robią coś konstruktywnego to właśnie ludzie z tytułem technika (nazywani, chyba tylko złośliwie, „pracownikami technicznymi”). Szkoły policealne wypełniają lukę, która powstała, odkąd nieszczególnie mają co ze sobą zrobić absolwenci liceów, którzy nie chcą bądź nie mogą iść na studia.
Szkoła policealna nie jest szkołą, po której zna się wszystkie tajniki teorii danego zawodu. Główną rolą technika jest wykonywanie jakiejś pracy, a nie szpanowanie znajomością teorii. Oczywiście, bez teorii się nie obejdzie, ale jest jej nie więcej, niż to rzeczywiście konieczne. Swoją drogą to jeden z czynników, które najwyraźniej odróżniają szkoły policealne od wyższych uczelni.
Szkoła policealna nie jest, choć taki jej obraz wciąż pokutuje, szkołą dla osób, którym nie udało się zdać matury. Fakt, że matura nie jest tu wymagana niczego nie zmienia, ponieważ i tak nie jest ona obowiązkowa. Każdy ma prawo do wyboru własnej drogi życiowej i wielu wyborach matura nie ma większego znaczenia.
Szkoła policealna nie jest szkołą uzupełniającą. Wprawdzie słuchacze w takich szkołach czasem muszą odwołać się do wcześniej zdobytej wiedzy, ale to przecież jak wszędzie. W oczach wielu słuchaczy szkół policealnych, jest to najszybsza droga do zdobycia jakiegoś funkcjonalnego, praktycznego tytułu zawodowego. Okazuje się bowiem, że po szkole policealnej można z powodzeniem nie tylko pracować w jakimś zawodzie, ale można też otworzyć firmę działającą w konkretnym sektorze gospodarki i zrobić to szybciej i lepiej niż absolwenci wyższych uczelni.
Szkoły policealne z niewiadomych przyczyn doczekały się fatalnej opinii. Nic z niej jednak prawie nie jest prawdą. Można oczywiście się kłócić i dowodzić, ale praktyka pokazuje, że szkoły policealne są nie tyle niezbędne, ile po prostu stanowią doskonałe, nowoczesne uzupełnienie państwowego systemu szkolnictwa.

Read More

Rekrutacja do szkół policealnych

W przeciwieństwie do kolejnych stopni polskiej edukacji, nabór do szkół policealnych nie opiera się o żadne konkursy świadectw, które i tak niczego nie dowodzą, ale ewentualnie o rozmowę kwalifikacyjną. Zdecydowanie najczęściej jednak po prostu liczy się kolejność zgłoszeń. Być może z tego wynika po części nieprawdziwy i szkodliwy obraz szkół policealnych jako opcji jedynie dla nieuzdolnionych licealistów.
Do szkół policealnych może dostać się praktycznie każdy, kto spełni niezbyt wygórowane wymogi formalne. Sprowadzają się one z reguły od dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie mylić ze świadectwem maturalnym), dowodu wpłaty czesnego, kilku zdjęć i ewentualnie jakiegoś dokumentu, który będzie poświadczał udział w rozmowie kwalifikacyjnej, jeśli w danej szkole takie się prowadzi. Tak prosta struktura rekrutacji ma ogromne znaczenie- pozwala uczestniczyć w tym systemie każdemu: nie tylko, jak się powszechnie uważa, osobom, które przystąpiły do matury, ale jej nie zaliczyły, ale także osób, które z różnych względów nie poszły na studia, zrezygnowały z nich, albo zawiodły się swoimi szansami na rynku pracy nawet z tytułem magistra.
Rekrutacje do szkół policealnych przeprowadzane są bez żadnych niedziałających, zintegrowanych systemów informatycznych. Każda szkoła policealna działa według własnego terminarza i zasad rekrutacji. Dzięki temu zawsze można znaleźć taką, w której prowadzony jest nabór na interesujące nas zajęcia.
Aby dostać się do szkoły policealnej, nie trzeba nigdy zdawać żadnych egzaminów wstępnych. Ich olbrzymia niedoskonałość jest przyczyną porażki wielu młodych i zdolnych ludzi. Ze względu na strukturę i funkcjonowanie polskiego systemu edukacji, rekrutację tam prowadzi się według zasad, które nie podobają się chyba nikomu i tak naprawdę i tak nie pozwalają na wyłonienie najlepszych, wbrew temu, co głoszą ich autorzy. W ten sposób patrząc na cała sprawę można stwierdzić, że rekrutacja do szkół policealnych jest znacznie sprawiedliwsza, ponieważ jedynym czynnikiem ograniczającym jest czas i jedynie minimum formalności, które w innych przypadkach to przerost formy nad treścią. Trzeba tylko pamiętać, aby przed przystąpieniem do rekrutacji w szkole policealnej, zapoznać się z jej regulaminem.

Read More